علی احمدپور

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده ی فنی دانشگاه تهران، 1393

زمینه های تحقیقاتی: مکانیک سیالات غیرنیوتنی، رئولوژی، جریان های چندفازیتوضیحات
تماس

در ترم جاری 4 دانشجو با این استاد کارآموزی دارند


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}