محمدرضا اسلامی

دکتر محمدرضا اسلامی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی لوییزیانا - آمریکا در سال 1352 می باشند. ایشان از سال 1352 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت هستند. محور های تحقیقاتی ایشان المانهای محدود، ترموالاستيسيته، پلاستيسيته پوسته ورق، خزش و مکانيک شکست می باشد.

توضیحات
تماس

در ترم جاری هیچ دانشجویی با این استاد، کارآموزی ندارد


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}