محسن بهرامی

دکتر محسن بهرامی فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک پلی تکنیک تهران در سال 1355 است. وی دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی ارگان - آمریکا در سال 1362 است. ایشان از زمستان سال 1363 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت است. محور های تحقیقاتی ایشان تئوری و کاربرد رباتيک، شبيه سازی پرواز، مکانيک مدار و آينده پژوهی است.توضیحات
تماس

در ترم جاری هیچ دانشجویی با این استاد، کارآموزی ندارد


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}