عبدالرضا اوحدی

دکتر عبدالرضا اوحدی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف  در سال 1379 می باشند. ایشان از سال 1383 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت هستند. محور های تحقیقاتی ایشان ارتعاشات و اکوستيک، تحليل سازه، تداخل سازه - سيال، كنترل فعال ارتعاشات و صدا می باشد.توضیحات
تماس

در ترم جاری هیچ دانشجویی با این استاد، کارآموزی ندارد


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}