مهدی احمدی

دکتر مهدی احمدی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ناگويا - ژاپن  در سال 1375 می باشند. ایشان از سال 1361 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت هستند. محور های تحقیقاتی ایشان مهندسی مواد، تست غيرمخرب می باشد.توضیحات
تماس

در ترم جاری هیچ دانشجویی با این استاد، کارآموزی ندارد


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}