رضا حسینی

دکتر رضا حسینی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه برونل - انگلستان در سال 1360 می باشند. ایشان از سال 1360 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت هستند. محور های تحقیقاتی ایشان انتقال حرارت تشعشعی و تبديل مستقیم انرژی، ذخیره سازی انرژی، بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری می باشد.

توضیحات
تماس

در ترم جاری هیچ دانشجویی با این استاد، کارآموزی ندارد


هنوز نظرسنجی از این استاد ثبت نشده

  1. دانشجو {{row.createdOn | persian: 'date': 'jYYYY/jMM/jDD'}}

    {{row.comment}}

ارسال

{{comments.successmessage}}