اساتید رشته ی مهندسی مکانیک در زمینه ی معادن و فلزات

در حال نمایش 2 از 40 استاد

  • دکتر سید علی صدوق فارغ التحصیل فوق دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه پيرماری کوری - فرانسه در سال 1371

    مشاهده
  • دکتر علیرضا فلاحی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه شفيلد - انگلستان در سال 1369 می با

    مشاهده
صفحه قبل صفحه بعد